Deposit


ขั้นตอนที่ 1


1. เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษให้กดเปลี่ยนภาษให้เป็น “ภาษาไทย”2. กดปุ่ม “ฝากถอน” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน


3. กดปุ่ม “การฝากเงิน” จะมีแบบฟรอ์มสำหรับกรอกข้อมูล โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้


3.1 วิธีการโอนเงิน เลือกช่องทางที่ลูกค้าทำการโอนเงิน โดยจะมีตัวเลือกดังนี้


3.1.1 ATM ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้กดเงินสด หรือ ATM


3.1.2 Internet Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านหน้าเว็บของธนาคาร


3.1.3 Mobile Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่าน Application บนมือถือของธนาคาร


3.1.4 ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินสด หรือ CDM


3.1.5 ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านเค้าเตอร์ของธนาคาร


3.2 โอนเงินจากธนาคาร เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการโอนเงิน


3.3 จำนวนเงินที่ต้องการฝาก ใส่จำนวนเงินที่ทำการฝาก


       3.3.1 ลูกค้าฝากห้าพันให้แจ้งเฉพาะตัวเลข 5000 ห้ามใส่เครื่องหมาย “,” เช่น 5,000


3.4 ชื่อบัญชีที่ใช้โอนเงิน ระบุชื่อบัญชีที่ใช้โนการโอนเงิน ของลูกค้า


3.5 เลขบัญชีที่ใช้โอน ระบุเลขบัญชีที่ใช้โนการโอนเงิน ของลูกค้า


3.6 วันเวลาที่โอนเงิน ระบุ วันที่/เดือน/ปี และเวลา เช่น 27/11/2015 12.51


3.7 โอนเงินเข้าธนาคาร เลือก ธนาคารของทางเว็บ ที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา


3.8 โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี ระบุเลขบัญชี ธนาคารของทางเว็บ ที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา


3.9 ทำการฝาก ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการแจ้งฝาก4. เมื่อทำการแจ้งถอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ท่านรอสักครู่เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบ ยอดเงินจะเขาบัญชีของท่านภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที หรือตามคิวฝาก-ถอนLine ID : @fifareward X